Second Best

Den näst bästa handen. Kan även uttrycka det som den bäst förlorande handen

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ