Seating List

Väntelista. En spelare som vill spela vid ett specifikt bord som för tillfället är fullt placeras på en väntelista. När sedan en plats blir ledig så erbjuds den första spelaren på lista en plats vid bordet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ