Scramble

Att blanda korten när dom ligger på bordet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ