Santa Barbara

I hold 'em när en spelare får A-K som sina två första kort. Går även under namnet "Big slick"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ