Run

1) En stege.
2) Många bra händer efter varandra. Även kallad "A rush".

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ