Run it twice

Att dela ut fler än en omgång av turn och river kort. "Run it twice" betyder att man först delar ut en turn och en river, lägga dessa åt sidan och sen dela ut ytterligare en turn och en river. Bästa femkorts pokerhand tas ut efter varje river.

Användning:

Ofta förekommande i High Stake Spel. Skulle spelare A vinna första omgången och spelare B, andra omgången, delar spelarna på potten.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ