Rotation

Förflyttning av given. Medsols.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ