Reverse implied odds

Sannolikheten att vinna mer pengar i handen framöver. Med reveres implied odds tittar vi närmare på vad hur mycket våra motståndare sitter med vid bordet. Ta ett $1/$2 bord och varje motståndare har tagit med sig $20. Om en satsar $4 och du sitter med (5-Spades)(6-Spades), är det ingen vidare syn. Dina reveres implied odds är då 20/4 eller 5/1

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ