Represent

Att spela som om du hade en viss hand. Exempel: Att höja innan floppen och höja igen efter floppen med Ess hög. Då representerar du att du har ett Ess på handen med en bra "Kicker".

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ