Reading

Att analysera en spelare efter hur personen spelare eller efter eventuella "Tells" som personen har.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ