Rank

Värdet på varje kort och hand.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ