Ragged

En flop eller ett bord som innehåller kort som inte verkar hjälpa någon av spelarna.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ