Quartered

Att dela en pott mellan två likvärdiga händer i ett "Split pot" spel. Detta kan tillämpas i Omaha Hi-Lo poker.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ