Put Down

Att lägga en hand.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ