Push

När en dealer ger den vinnande spelaren potten. Också när bordet byter dealer med andra ord.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ