Protect

1) Att använda sig av antingen sin hand eller en marker för att skydda sina kort. Detta för att förhindra att dom inte kastas av dealern. 2)Att skydda sin mörk genom att investera mer pengar i potten.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ