Pricking

En teknik för att märka kort som används av en spelare som fuskar.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ