Price

Dom pott odds du får gentemot ett drag eller en syn. Exempel: jag fick tillräckligt bra odds med min spruckna stege för att stannade kvar i spelet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ