WSOP 2018

Potting Out

Att komma överense med en motståndare att ta pengar ur en aktiv pott för att inhandla diverse saker så som mat, cigaretter eller något att dricka.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ