Potting Out

Att komma överense med en motståndare att ta pengar ur en aktiv pott för att inhandla diverse saker så som mat, cigaretter eller något att dricka.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ