Pot

Dom pengar eller marker som är placerat i mitten på bordet och som spelarna försöker vinna.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ