Poker Face

Ett ansikte som inte visar några känslor eller uttryck som kan avslöja en spelares hand.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ