Playing the Board

Ett flop spel där den bästa femkorts hand du kan få är dom fem kort som ligger på bordet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ