Play Over

Att spela en plats när den som inne har platsen inte när närvarande.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ