Play Behind

Att ha marker i spel som inte är framför dig. (Endast tillåtet när du väntar på ytterligare marker du köpt) Detta är vad som avviker sig från "Table Stakes" där en spelare enbart kan satsa de marker han har framför sig.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ