Play Back

Att höja eller höja en höjning gentemot en spelares satsning.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ