Pips

Prickar och märken på ovansidan av ett kort.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ