Pegging

Att märka korten för att känna dess valör. Används av fuskare.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ