Pay Off

Att syna den sista rundan av satsning när du inte vet om du har den bästa hand eller inte.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ