Pat

Nöjd. Att inte byta några kort i mörkpoker. (Stand pat, att vara nöjd)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ