Pair

Två kort av samma valör eller värde.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ