Overcard

Ett överkort. Ett kort som är högre än de kort som finns på bordet. Exempel: Bordet visar J-7-3 och du sitter med A-5 på handen så har du inget par men du har i detta läge ett överkort på handen.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ