Overblind

Även kallad för överdimensionerad mörk. En mörk som används i vissa potter som är större än den stora mörken och som leder till att insatsen ökar i proportion med denna mörk.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ