Option

En "option" är en levande mörk som postas innan korten delats ut. Har ingen spelare höjt innan den spelare som betalat den levande mörken så har han då valmöjligheten att höja om han så önskar.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ