Opener Button

En knapp som visar den spelare som öppnade spelet i en viss pott i mörkpoker.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ