Open at Both Ends

Ett stege drag som är öppet i bägge ändarna. Så som 10-9-8-7 där en spelare kan få både J och 6 för att fylla sin stege.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ