On the Button

Att vara den sista spelare att agera i en runda av satsning. Dealerns position.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ