Odds For

Antalet försökt per antal gånger man lyckats.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ