Odds Against

Antalet misslyckanden per antalet gånger man lyckats.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ