Nut Flush

Bästa tänkbara färg. I om med att "Nut" betyder bästa tänkbara så betyder "nut flush" den bästa tänkbara färg man kan ha.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ