Nursing

Att spela konservativt på grund av att man förlorat och har ont om marker.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ