Northern Flight

Sju korts stöt poker där färgen hjärter är joker såvida man inte har en spader på handen.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ