Natural

En hand som inte innehåller någon joker.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ