Muck

Att kasta sina kort. Även den hög av kort som redan kastats och inte används längre kallas för "The muck"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ