Mites And Lice

En hand som består av två par. Dom lägsta två paren, tvåor och treor.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ