Miscall

En felaktig verbal deklaration gällande ranking av ens hand.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ