Minimum Buy-In

Den lägsta summa pengar en person kan ha med sig till ett bord.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ