Middle Position

Någonstans mellan tidig och sen position på bordet finns mellan position. Platser som nummer 5-6-7 kan klassas som mellan position.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ