Main Pot

Huvudpott. Den huvudpott som alla spelare spelar om. Eventuella pengar som kommer in över en viss spelares totala summa pengar hamnar då i så kallade sido potter "Side pots" och spelas då bara mellan dom spelare som fortfarande sitter med pengar kvar på handen.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ