Luck Out

Att lyckas slå om och vinna över en stark hand. Att träffa ett kort och på så sätt få den vinnande handen.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ