Lock-Up

En marker som reserverar en plats åt en spelare.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ